Prof. Ulung Negara, Tan Sri Prof. Dr. Mohd. Kamal bin Hassan menukilkan bahawa― “Di bawah dasar liberalisasi dan deregulasi perdagangan antarabangsa...