Screenshot 2015-02-05 13.12.20

Meneliti satu laporan akhbar atas talian yang dipaparkan dalam The Malaysian Insider bertajuk Local Chinese Youth Divided on importance of speaking BM in Malaysia.

1) Golongan muda ini berpendapat, bahawa Bahasa Malaysia adalah khusus untuk orang Melayu dan tidak merasakan “sense of belonging” terhadap peri pentingnya Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan.

2) Bahasa Malaysia hanya dipelajari sebagai syarat untuk lulus peperiksaan.

3) Semasa saya sedang membuat persediaan di kolej swasta, medium komunikasi rasmi antara pelajar berbilang bangsa adalah Bahasa Inggeris. Ini termasuklah pelajar Melayu. Jadi tidak hairanlah kenapa, pelajar berbangsa Cina merasa sukar untuk mempraktiskan bahasa Malaysia.

4) Perkara ini jika tidak diatasi segera akan membawa kepada senario yang berlaku di Singapura, seperti yang ditulis oleh Dr Lily Zubaidah Rahim dalam bukunya Singapore in the Malay World: Building and Breaching Regional Bridges

Ironically, in contemporary Singapore, the elementary questions Siapa nama kamu? Di-mana awak tinggal? And the words of the national anthem Majullah Singapura are not understood by most Singaporeans owing to their lack of familiarity with the national language. Indeed, many Singaporeans today are not even aware that Malay is the national language, believing that there are only four national languages” 

5) Hal ini berikutan dasar PAP yang mengutamakan bahasa Mandarin dan mengenepikan bahasa Malaysia dalam pembelajaran seharian

The national language is alien to most Singaporeans because Chinese students must study Mandarin as their mother-tongue language even though Malay and Indian students are allowed to study Mandarin. The MOE (Ministry of Education) has not revealed the actual figures of Malay and Indian students studying Mandarin because of its political sensitivity but the anecdotal evidence suggests that there is a significant number of ethnic minorities who have pragmatically chosen to study Mandarin to enhance their job opportunities”

6) Adalah sangat ironi, kita mengaku warganegara dan lahir di sini, tetapi kita tidak dapat berbahasa Malaysia dengan fasih. Kita menidakkan fungsi Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebanggsaan, tetapi dalam banyak perkara (hak biasiswa, hak subsidi, hak membeli rumah dengan kadar murah, hak kuota ke universiti) kita mengaku kita warganegara.

7) Sistem sekolah satu aliran, walaupun bukan punca utama kepada permasalahan ini tetap menyumbang kepada kesenjangan hubungan antara kaum serta kegagalan memahami fungsi dan struktur negara Malaysia dengan baik.

8) Bottom up dan Top down approach perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini. Baik di peringkat kerajaan, mahupun di peringkat rakyat tempatan. Tanggungjawab ini harus kita galas bersama, dalam memupuk kembali kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa Kebangsaan dan menjadi medium komunikasi utama sama ada dalam aspek interaksi harian, mahupun medium pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Pengubalan polisi oleh pihak kerajaan harus mengambil kira strategi bottom up (public opinion) sebelum sesuatu dasar digubal.

 

Ammar Raji

Jurutera

TENTANG PENULIS

Komen Anda:

Tinggalkan komen anda