ISHAB 813X813

Wujud perbezaan antara amalan kepartian dan politik. Adakala kedua-dua aspek ini seiringan dan adakalanya tidak. Adakala seorang lelaki itu berpolitik dengan ertikata yang sebenar, tetapi dia bukan menjadi ahli mana-mana parti. Adakalanya seorang lelaki itu menjadi ahli parti, tetapi dia tidak tahu-menahu soal politik. Mungkin ada yang menggabungkan kedua-duanya sekali. Dengan itu, dia menjadi ahli politik yang berparti atau ahli parti yang berpolitik. Apabila saya berbicara tentang politik, saya merujuk kepada ertikata politik yang mutlak, iaitu mengambil berat soal dalaman dan luaran ummah tanpa terikat dengan mana-mana parti.”

(Risalah Buat Mahasiswa, Imam Hassan al-Banna)

TENTANG PENULIS

Komen Anda:

Tinggalkan komen anda